Hjælp! Jeg er indkaldt til første aktivering!

Når man har været ledig i 3 måneder, så sendes man af jobcentret i den første aktivering, der typisk er et jobsøgningsforløb hos anden aktør. Jeg har om et par uger været ledig efter endt uddannelse i netop 3 måneder, og derfor har jeg også fået brev fra jobcentret om, at jeg er tilmeldt på et forløb, der hedder:  ”Effektiv jobsøgning”. Det er tilsyneladende et forløb på to uger for unge under 30 år hos virksomheden Integro, hvor målet er ”at give ny inspiration til jobsøgningen og ideer til nye jobområder”. Aha, javel ja. Skal jeg nu til at være pædagog i stedet for kommunikatør?

Læs videre “Hjælp! Jeg er indkaldt til første aktivering!”

Månedsstatus: 2 måneder som arbejdssøgende

Dette er den anden månedsstatus, siden jeg blev færdiguddannet som cand.-mag. I Kommunikation for to måneder siden. Jeg vil kort samle op på, hvad der er sket den sidste måned. Måske kan andre finde inspiration til jobsøgningen eller andre aktiviteter for os dagpengemodtagere med en del ledig tid i løbet af dagen. Mest gør jeg dog dette for min egen skyld. Jeg nægter at gå i stå.

Læs videre “Månedsstatus: 2 måneder som arbejdssøgende”

Første møde i jobcentret

Du kan ikke undgå at besøge dit nærmeste jobcenter, når du som mig er nyuddannet og uden arbejde. Du vil blive indkaldt til et møde, som du ikke kan sige nej til. Jobcentret skal informere om nogle af de tusinde regler, som du skal forholde dig til som nyledig, og særligt fik jeg indtryk af, at jobcentret skal informere om alle de mange muligheder, der er for at komme i arbejde.

Læs videre “Første møde i jobcentret”

Månedstatus: 1 måned

Jeg starter hermed en tilbagevendende event: en månedstatus.

Hvad er det?

Det er i dag en måned, siden jeg blev cand.mag. i Kommunikation ved Aalborg Universitet. Jeg vil derfor i kort punktform fortælle, hvad jeg har foretaget mig i den måned. Det er nok mest for min egen skyld, da jeg synes, at jeg har behov for at se, at jeg foretager mig noget, men måske kan andre også finde inspiration til enten jobsøgning eller andre aktiviteter for dagpengemodtagere med meget tid mellem hænderne.

Læs videre “Månedstatus: 1 måned”